Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημνια
Επέκταση Πιστοποιητικού εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Ελληνικής Ναυτικής Εκπαίδευσης κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 14/04/2021
Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 13/04/2021
Γνωμοδότηση 03/30-03-2021 Σ.Α.Σ - Ορθή Επανάληψη ως προς θέμα 117 31/03/2021
Συμπληρωματική Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 29/03/2021
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 26/03/2021
Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 26/03/2021
5η Τροποποίηση Συγκρότησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) διετίας 2020-2022 26/03/2021
Παροχή Διευκρινίσεων επί της αριθ. 01/2021 Διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Επιχειρησιακών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» 24/03/2021
Πρόσληψη ωρομισθίων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Μηχανικών 22/03/2021
Αναβολή Εξετάσεων υποψήφιων Εκπαιδευτών Ταχυπλόων σκαφών 7ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ έτους 2021 22/03/2021
Απόφαση έγκρισης πρακτικών αρμόδιων επιτροπών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας για: α) τη διενέργεια του διαγωνισμού της Αριθμ. 01/2021 Διακήρυξης Υπηρεσίας μας & β) την παροχή γνωμοδότησης επί ενστάσεων του άρθρου 8 πργ.1(α) της ΥΑ 2123/34/01 του ΥΕΝ 19/03/2021
Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 03/2021 για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για την προμήθεια καυσίμων 2022 και 2023 με ανοικτή διαδικασία 18/03/2021
Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 16/03/2021
Διακήρυξη αριθ. 02/2021 για την «Προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής 09/03/2021
4η Τροποποίηση Συγκρότησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) διετίας 2020-2022 05/03/2021
Πρόγραμμα εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη 7ης ΠΕΔΙΛΣ έτους 2021 05/03/2021
2η Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 16/2020 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π/Γ.Δ.Ο.Υ/ΔΙ.Π.Ε.Α 2ου 04/03/2021
Μετεγγραφές σπουδαστών ΑΕΝ Δ΄ και Ε' Εξαμήνων (Πλοιάρχων & Μηχανικών) ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 04/03/2021
Εξετάσεις υποψήφιων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών 7ης ΠΕΔΙΛΣ έτους 2021 03/03/2021
Εξετάσεις υποψήφιων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών 9ης ΠΕΔΙΛΣ έτους 2021 03/03/2021
Τροποποίηση της υπ' αριθμ 2252.1.1/13629/21/23-02-2021 προκήρυξης Αρχικού κ Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 65ΤΝ4653ΠΩ-ΖΥΡ) 03/03/2021
Εξετάσεις υποψήφιων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών 1ης ΠΕΔΙΛΣ έτους 2021 01/03/2021
Προκήρυξη Αρχικού κ Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 31/10/2021 για συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για συμβάσεις τριετούς 01/03/2021
Κατάλογος αναθέσεων της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ έτους 2020 26/02/2021
Πίνακας τροποποιητικών δηλώσεων τακτικής δρομολόγησης ακτοπλοϊκών πλοίων για τη δρομολογιακή περίοδο 2021-2022 26/02/2021

Σελίδες

Wildcard SSL