Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημνια
Πρόσκληση κατάταξης δύο (2) Επιλαχόντων, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 27/10/2020
Ανάρτηση αναφορικά με την αποσφράγιση των υποβληθείσων αιτήσεων συμμετοχής της αριθμ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο, όπως έχει παραταθεί, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30/10/2020 και ώρα 11:00 27/10/2020
Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) Αριθ. 04/21-10-2020 21/10/2020
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 20/10/2020
Πλήρωση, με επιλογή, πέντε (05) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 20/10/2020
Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης κλειστού διαγωνισμού διεθνούς συμμετοχής 19/10/2020
Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 08/2020 16/10/2020
Οριστικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Α ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 16/10/2020
Πίνακας Βαθμολογίας υποψηφίων Πλοηγών στο μάθημα "ΠΛΟΗΓΙΑ" 15/10/2020
Πίνακας Βαθμολογίας υποψηφίων Πλοηγών στο μάθημα "ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ" 14/10/2020
Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Μουσικής Λιμενικού Σώματος 14/10/2020
Πρόσκληση κατάταξης ενός (1) Επιλαχόντα, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 14/10/2020
Πίνακας Βαθμολογίας υποψηφίων Πλοηγών στο μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΑ" 13/10/2020
Πίνακας Βαθμολογίας υποψηφίων Πλοηγών στο μάθημα "ΕΛΛΗΝΙΚΑ" 12/10/2020
Πρόσκληση κατάταξης δύο (2) Επιλαχόντων, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 12/10/2020
Πρόσκληση κατάταξης ενός (1) Επιλαχόντα, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 12/10/2020
Διαγωνισμός Πλοηγών για την πλήρωση δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων Πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών. 09/10/2020
Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου καθηγητή ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων 08/10/2020
Πρόσκληση κατάταξης οκτώ (8) Επιλαχόντων, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 08/10/2020
Διακήρυξη υπ’ αριθ. 07/2020 08/10/2020
Ανακοίνωση ονομαστικού πίνακα υποψηφίων για την πλήρωση δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του ΥΝΑΝΠ 07/10/2020
3η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο 07/10/2020
Οριστικοί – Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της προκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 06/10/2020
Διενέργεια κλήρωσης ανάδειξης ειδικών εξεταστών για την πλήρωση δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών ΥΝΑΝΠ (ορθή επανάληψη) 02/10/2020
Πίνακες υποψηφίων Ε.Ε.Π. ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 01/10/2020

Σελίδες

Wildcard SSL