Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημνια
Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) Αριθ. 01/21-01-2021 21/01/2021
Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 01-2021 19/01/2021
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 19/01/2021
Τροποποίηση Συγκρότησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) διετίας 2020-2022 19/01/2021
Τελικοί Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών - γυναικών) έτους 2019 15/01/2021
Πρόσκληση κατάταξης σαράντα πέντε (45) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επιτυχόντων διαγωνισμού κατάταξης έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων 15/01/2021
Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Λιμεναρχείου Ιερισσού 11/01/2021
Διακήρυξη υπ' αριθ. 16/2020 05/01/2021
Πρόσκληση για υγειονομική εξέταση υποψηφίων για την πλήρωση πέντε (05) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του ΥΝΑΝΠ 04/01/2021
Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 15/2020 προς ανάδειξη αναδόχου 31/12/2020
Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου 29/12/2020
Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 07/2020 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου 22/12/2020
Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ.13/2020 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου 22/12/2020
Απόφαση μετεγγραφών σπουδαστών ΑΕΝ (Πλοιάρχων & Μηχανικών) ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 14/12/2020
Παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 12/2020 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π/Γ.Δ.Ο.Υ/ΔΙ.Π.Ε.Α 2ου 07/12/2020
Διευκρινίσεις επί της αριθ. 12/2020 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου 04/12/2020
Οριστικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Α ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατόπιν αναπομπής με ΑΔΑ: ΕΒΖΡ4653ΠΩ-ΣΘ3 01/12/2020
Οριστικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Α ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατόπιν αναπομπής με ΑΔΑ: Ρ32Θ4653ΠΩ-2ΙΔ 01/12/2020
Πρόσκληση-Διακήρυξη αριθ.14/2020 27/11/2020
Διευκρινίσεις επί της αριθ. 07/2020 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου για την «Προμήθεια (Ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων (πλοηγίδων) της Πλοηγικής Υπηρεσίας για τις ανάγκες των Πλοηγικών Σταθμών» 27/11/2020
Παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 07/2020 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π/Γ.Δ.Ο.Υ/ΔΙ.Π.Ε.Α 2ου 27/11/2020
Πρόσκληση κατάταξης μίας (1) Επιλαχούσας, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 26/11/2020
Διευκρινίσεις επί της αριθ. 09/2020 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου για την «Εν συνεχεία υποστήριξη (FOLLOW ON SUPPORT) Πλοίου Ανοικτής Θαλάσσης ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 090» 26/11/2020
Καθορισμός εξεταστικών περιόδων έτους 2021 για την απόκτηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας ειδικότητας εκτός Δ.Σ. STCW 25/11/2020
Διακήρυξη αριθ. 13/2020 για την «Προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση κύριων μηχανών και μειωτήρων-αναστροφέων για τις ανάγκες των Πλοηγικών Σταθμών Θεσσαλονίκης και Πάτρας» 20/11/2020

Σελίδες

Wildcard SSL