Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημνια
Πρόθεση Ανάθεσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την παροχή γεύματος στις 07/12/2018 προϋπολογισμού 500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 20/11/2018
Πίνακες συμπληρωματικά εισαγομένων σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ασπροπύργου, Κρήτης, Κύμης, Μακεδονίας, Οινουσσών και Χίου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 19/11/2018
Καθορισμός αριθμού σπουδαστών συμπληρωματικά εισαγομένων στις ΑΕΝ 2018-2019 16/11/2018
Ηλεκτρονικό Μητρώο Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών 15/11/2018
Διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας 12/11/2018
Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου 07/11/2018
"Δημοσίευση Έκθεσης «Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας" 02/11/2018
Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 06/2018 31/10/2018
Δημοσίευση Προκήρυξης Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου – Σχολή Πλοιάρχων 30/10/2018
Πρόσκληση σε δημοσιογράφους 29/10/2018
Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΚΕΡΚΥΡΑ - ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ (ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ - ΜΑΘΡΑΚΙ – ΟΘΩΝΟΙ (λιμένας Αυλακίου)) και επιστροφή 26/10/2018
Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 06/2018 24/10/2018
Χορήγηση χρηματικών βραβείων από την Εστία Ναυτικών 18/10/2018
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών προς κάλυψη αναγκών του κυλικείου της Λέσχης Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. 18/10/2018
Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) Αριθ. 05/12-10-2018 16/10/2018
Πίνακες Εισαγομένων (Πλοιάρχων & Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού έτους 2018-2019. 16/10/2018
Ανακοίνωσης Διενέργειας Κλήρωσης 15/10/2018
Δημοσίευση Διακήρυξης Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση αποθηκευτικού χώρου του Λ/Χ Γυθείου. 12/10/2018
Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 09/10/2018
Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΚΕΡΚΥΡΑ - ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ (ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ - ΜΑΘΡΑΚΙ - ΟΘΩΝΟΙ) και επιστροφή 04/10/2018
Εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019 28/09/2018
Συνολικοί Πίνακες Εισαγομένων (Πλοιάρχων & Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 25/09/2018
Λειτουργία Σχολής Δυτών Καλύμνου 2018 12/09/2018
Δημοσίευση Διακήρυξης Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Α΄Λ/Τ Πορτοχελίου 11/09/2018
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ 10/09/2018

Σελίδες

Wildcard SSL