Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημνια
Προκήρυξη Αρχικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 31/10/2020 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις τετραετούς διάρκεια 24/01/2020
Αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομίσθιων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π εκπαιδευτικού έτους 2019-2020 23/01/2020
Απόφαση μετεγγραφών σπουδαστών Α.Ε.Ν. Β' εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 21/01/2020
Τροποποίηση προγράμματος αθλητικών δοκιμασιών υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ έτους 2019 20/01/2020
Ανακοίνωση Υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών-γυναικών) έτους 2019 που κρίθηκαν κατάλληλοι/ες στην ΑΝΥΕ - Πρόγραμμα Αθλητικών Δοκιμασιών 17/01/2020
Προκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 15/01/2020
Προκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 15/01/2020
Οριστικοί πίνακες κατάταξης, αποκλειομένων και επιλεγέντων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στη ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ. 15/01/2020
Προκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Κρήτης ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 15/01/2020
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Κρήτης ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 15/01/2020
Ανακοίνωση πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Υδρας 14/01/2020
Οριστικός πίνακας αποκλειομένων Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Κύμης ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 13/01/2020
Οριστικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/A ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 13/01/2020
Ανακοίνωση Υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2019 που πέτυχαν στην υψομέτρηση – Πρόγραμμα Υγειονομικών Εξετάσεων και παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε. 09/01/2020
Αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στη ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ 09/01/2020
Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 06/13-12-2019 και 07/30-12-2019 08/01/2020
Αρχικοί πίνακες αποκλειόμενων Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Κύμης 07/01/2020
Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΑΕΝ 24/12/2019
Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 07/2019 24/12/2019
Απόφαση μετεγγραφών σπουδαστών ΑΕΝ, Α' Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 19/12/2019
Ανακοίνωση πινάκων συμμετεχόντων ανά κατηγορία/υποκατηγορία και Καλούμενων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (ανδρών - γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης - Πρόγραμμα Υψομέτρησης 17/12/2019
Ανακοίνωση πινάκων συμμετεχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών - γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης 17/12/2019
Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/A ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 11/12/2019
Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 10/12/2019
Πρόσκληση κατάταξης ενός (1) επιλαχόντα, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 09/12/2019

Σελίδες

Wildcard SSL