Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημνια
Oρθή επανάληψη πίνακα επιτυχόντων Ε.Ε.Π. ειδικότητας Αγγλικής φιλολογίας ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ακαδ/κού έτους 2019-2020 07/11/2019
Μητρώου Παραδοσιακών σκαφών 05/11/2019
Αρχικοί πίνακες ωρομίσθιων καθηγητών ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ 04/11/2019
Οριστικός πίνακας κατ΄ αξιολογική σειρά υποψηφίων Ε.Ε.Π, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ΑΕΝ Ασπροπύργου 04/11/2019
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Ηπείρου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 04/11/2019
Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων σε θέσεις ευθύνης επιπέδου Τμήματος για τις οργανικές μονάδες ΔΕΚΝ-Α΄, ΔΕΚΝ-Δ΄, ΔΝΕΡ -Δ΄του ΥΝΑΝΠ 01/11/2019
Οριστικοί Πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π. ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ 31/10/2019
Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 04/2019 31/10/2019
Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΚΑΛΥΜΝΟΥ. 30/10/2019
Πρόσκληση κατάταξης ενός (1) επιλαχόντα, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 30/10/2019
Απόφασης αναστολής ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ν.ΜΥΤ. 35 29/10/2019
Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 04/2019 25/10/2019
Ανακοίνωση Προέδρου Επιτροπής Παραλαβής – Ελέγχου δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019. 25/10/2019
Ανακοίνωση πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΧΙΟΥ 24/10/2019
Παροχή διευκρινήσεων επί της Προκήρυξη Αρχικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας 24/10/2019
Οριστικοί Πίνακες κατάταξης υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ εκπαιδευτικού έτους 2019-2020 24/10/2019
Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επανάληψη διενέργειας διαγωνισμού 24/10/2019
Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) διδακτικού έτους 2019-2020 ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ 24/10/2019
Ανακοίνωση Προέδρου Επιτροπής Παραλαβής – Ελέγχου δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 17/10/2019
Πρόσκληση κατάταξης δύο (2) επιλαχόντων, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ 15/10/2019
Πίνακες Εισαγομένων (Πλοιάρχων & Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού έτους 2019-2020 11/10/2019
Πρόσκληση κατάταξης τεσσάρων (4) επιλαχόντων, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 10/10/2019
Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 03/10/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 03/10/2019
Πρόθεση Ανάθεσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής για την παροχή γεύματος στις 18/10/2019 προϋπολογισμού έως 500,00 €(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 02/10/2019

Σελίδες

Wildcard SSL