Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημνια
Τροποποίηση Προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 28/07/2016
Τροποποίηση Απόφασης Καθορισμού αριθμού σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και προθεσμιών υποβολής δικαιολογητικών 28/07/2016
Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών επί του μειοδοτικού διαγωνισμού με ΑΔΑ: ΩΝΘΡ4653ΠΩ-ΞΡΗ 27/07/2016
Δημοσίευση Υ.Α. (ΦΕΚ 2290 Β΄/25.07.2016) 27/07/2016
Συνάντηση κ. Γενικού Γραμματέα Υ.ΝΑ.Ν.Π. με εκπροσώπους εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων Νομού Κυκλάδων με θέμα τον έλεγχο παραεμπορίου 26/07/2016
«Πρώτη Συνεδρίαση της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας». 26/07/2016
«Επίσκεψη Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστου Λαμπρίδη, στην εταιρεία ΣΕΠ Α.Ε.». 22/07/2016
Δημοσίευση Υ.Α. (ΦΕΚ 1013 Β΄) 19/07/2016
Οριστικοί Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π. ακαδημαϊκού έτους 2016-17 ΑΕΝ ΥΔΡΑΣ 19/07/2016
Προκήρυξη λειτουργίας Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο 18/07/2016
Πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ( ΔΣΕΝ / ΣΠΜ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ) 18/07/2016
Οριστικοί Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π. ακαδημαϊκού έτους 2016-17 ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15/07/2016
Οριστικοί Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π. ακαδημαϊκού έτους 2016-17 ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ 14/07/2016
Διάψευση δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο 13/07/2016
Οριστικοί Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π. ακαδημαϊκού έτους 2016-17 ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 13/07/2016
Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ ΚΥΜΗΣ 2016-17 11/07/2016
Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2016-17 08/07/2016
Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων στην Πλοηγική Υπηρεσία (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ LINK) 07/07/2016
Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων στην Πλοηγική Υπηρεσία 07/07/2016
Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2016-17 07/07/2016
Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ ΥΔΡΑΣ 2016-17 07/07/2016
Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ Μ.ΧΙΟΥ 2016-17 07/07/2016
Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ 2016-17 07/07/2016
Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 2016-17 06/07/2016
Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ 2016-17 06/07/2016

Σελίδες

Wildcard SSL