Τύπος & ΜΜΕ - Ενημέρωση

Τίτλοςαύξουσα ταξινόμηση Ημνια
Φθορά στην εξωτερική περίφραξη παλαιού λιμένα... 20/01/2012
Φάκελο με υλικό για τα «ΣΑΟΣ ΙΙ» και «ΣΑΟΝΗΣΟΣ»... 19/08/2019
Φ/Γ “NOUR M” σημαίας SIERRA LEONE 13/11/2013
Φ.Κουβέλης: «Ανάπτυξη με δίκαιο και ανθρώπινο... 10/01/2019
Φ.Κουβέλης: «Αναβαθμίζεται η Σχολή Δυτών και... 22/05/2019
Φ.Κουβέλης: « Η Ελλάδα προχωράει μπροστά,... 25/03/2019
Φ.Κουβέλης από την Αρχαία Ολυμπία: «Γνήσια... 17/02/2019
Φ. Κουβέλης: Προωθούνται οι υποπαραχωρήσεις... 19/10/2018
Φ. Κουβέλης: Η ναυτιλία σημαντικό μέγεθος για την... 13/03/2019
Φ. Κουβέλης: «Ρεαλιστικά μέτρα προώθησε η Ελλάδα... 21/05/2019
Φ. Κουβέλης: «Η στάση γενναιότητας, καθήκοντος... 05/06/2019
Φ. Κουβέλης: «Ανάπτυξη για την κοινωνία και όχι... 03/04/2019
Φ. Κουβέλης από Λίμνη Ευβοίας: «Δυναμικές και... 09/05/2019
Φ. Κουβέλης από Λιμεναρχείο Πάτρας: «Εντός των... 20/01/2019
Φ. Κουβέλης : «Ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού... 10/05/2019
Φ. Κουβέλης από ΑΕΝ Πρέβεζας: «Εκσυγχρονισμός... 04/04/2019
Υποχρέωση εφοδιασμού των πλωτών εφοδιαστικών... 10/04/2013
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.... 30/10/2019
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 14/10/2019
Υπογράφτηκε η Σύμβαση για τη Ναυτιλιακή Θυρίδα 01/03/2017
Υπογραφή του ΠΔ για τη χρήση του LNG ως καυσίμου... 25/05/2018
Υπογραφή Σχεδίου Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ... 21/03/2013
Υπογραφή συμφωνίας εξουσιοδότησης μεταξύ του... 04/06/2018
Υπογραφή συμφωνίας εξουσιοδότησης μεταξύ του... 28/11/2018
Υπογραφή συμφωνίας εξουσιοδότησης μεταξύ του... 07/12/2018

Σελίδες

Εγγραφή στη Α/ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ - Τελευταία ενημέρωση Εγγραφή στη Α/ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ - Τελευταία ενημέρωση
Wildcard SSL