Τύπος & ΜΜΕ - Ενημέρωση

Τίτλοςαύξουσα ταξινόμηση Ημνια
Υπογραφή του ΠΔ για τη χρήση του LNG ως καυσίμου... 25/05/2018
Υπογραφή Σχεδίου Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ... 21/03/2013
Υπογραφή συμφωνίας εξουσιοδότησης μεταξύ του... 04/06/2018
Υπογραφή συμφωνίας εξουσιοδότησης μεταξύ του... 28/11/2018
Υπογραφή συμφωνίας εξουσιοδότησης μεταξύ του... 07/12/2018
Υπογραφή συμφωνίας εξουσιοδότησης μεταξύ του... 14/12/2018
Υπογραφή συμφωνίας εξουσιοδότησης μεταξύ του... 07/12/2018
Υπογραφή συμφωνίας εξουσιοδότησης μεταξύ της... 02/05/2014
Υπογραφή συμφωνίας εξουσιοδότησης μεταξύ της... 29/04/2014
Υπογραφή συμφωνίας εξουσιοδότησης μεταξύ του... 16/04/2019
Υπογραφή συμφωνητικού για την περαιτέρω ανάπτυξη... 27/06/2013
Υπογραφή συμπληρωματικής - τροποποιητικής... 19/07/2019
Υπογραφή σύμβασης Υπουργείου Ναυτιλίας και... 12/04/2019
Υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας... 12/05/2019
Υπογραφή Σύμβασης με εταιρεία ΑΡΙΕΞΠΟ για τη... 08/07/2016
Υπογραφή σύμβασης για τον παιδικό σταθμό του... 06/06/2019
Υπογραφή σύμβασης για τον παιδικό σταθμό του... 23/12/2016
Υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια τριών... 22/01/2019
Υπογραφή σύμβασης για τη συντήρηση των πτητικών... 08/11/2016
Υπογραφή Πρωτοκόλλου συνεργασίας του Αρχηγείου... 27/03/2019
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης από τον Υπουργό... 17/12/2014
Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας και Διμερών... 19/06/2014
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της... 06/06/2014
Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την ανάπτυξη... 19/02/2020
Υπογραφή Μνημονίου Αρχών Συνεργασίας Πολεμικού... 13/02/2012

Σελίδες

Εγγραφή στη Α/ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ - Τελευταία ενημέρωση Εγγραφή στη Α/ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ - Τελευταία ενημέρωση
Wildcard SSL