Τύπος & ΜΜΕ - Ενημέρωση

Τίτλοςαύξουσα ταξινόμηση Ημνια
Υπογραφή συμπληρωματικής - τροποποιητικής... 19/07/2019
Υπογραφή σύμβασης Υπουργείου Ναυτιλίας και... 12/04/2019
Υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας... 12/05/2019
Υπογραφή Σύμβασης με εταιρεία ΑΡΙΕΞΠΟ για τη... 08/07/2016
Υπογραφή σύμβασης για τον παιδικό σταθμό του... 06/06/2019
Υπογραφή σύμβασης για τον παιδικό σταθμό του... 23/12/2016
Υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια τριών... 22/01/2019
Υπογραφή σύμβασης για τη συντήρηση των πτητικών... 08/11/2016
Υπογραφή Πρωτοκόλλου συνεργασίας του Αρχηγείου... 27/03/2019
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης από τον Υπουργό... 17/12/2014
Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας και Διμερών... 19/06/2014
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της... 06/06/2014
Υπογραφή Μνημονίου Αρχών Συνεργασίας Πολεμικού... 13/02/2012
Υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τον... 27/02/2014
Υπογραφή από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη... 04/04/2012
Υπογραφή από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη... 19/03/2012
Υπογραφή από τον ΥΠτΠ Χρ. Παπουτσή του Σχεδίου ΠΔ... 08/06/2011
Υπογραφή από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ... 23/02/2012
Υπογραφή Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου,... 03/02/2014
Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 11/04/2016
Υποβολή δήλωσης περουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.)... 31/07/2017
Υπηρεσιακή επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας στην... 23/03/2017
Υπηρεσιακή επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας &... 25/05/2017
Υπηρεσιακή επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας &... 24/04/2017
Υπηρεσιακή επίσκεψη του ΥΝΑΝΠ στο Αμβούργο 31/03/2017

Σελίδες

Εγγραφή στη Α/ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ - Τελευταία ενημέρωση Εγγραφή στη Α/ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ - Τελευταία ενημέρωση
Wildcard SSL