Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) στο πλαίσιο της ΑΠ: ΕΥΣΕΔ/Γ/474/28-4-2015 Πρόσκλησης

Η κλήρωση θα λάβει χώρα στο γραφείο 555 (5ος όροφος) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (Πύλη Ε1-2, Λιμένος Πειραιά) από τη Μονάδα Γ΄ της Ειδικής Υπηρεσίας. 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL