Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ανακοινώνεται η διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών  για την “Προμήθεια τεσσάρων (04) κινητήρων για ανάγκες Π.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.”, Συνολικού Προϋπολογισμού 500.000,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να αποστείλουν συμπληρωμένο το  έντυπο Τεχνικού Διαλόγου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipea.d@yna.gov.gr καθώς και στο Fax 213-1371361 της Δ/νσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού μέχρι και την 4η Σεπτεμβρίου 2015. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 213-1374565 και 213-1374225.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Ερωτηματολόγιο Τεχνικού Διαλόγου93.5 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL