Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ανακοινώνεται η διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια “Δύο (02) Περιπολικών Πλοίων Κατηγορίας ΑΙ>30μ ”, προϋπολογισμού 30.000.000,00€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.) “.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να αποστείλουν συμπληρωμένο το  έντυπο Τεχνικού Διαλόγου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipea.d@yna.gov.gr καθώς και στο Fax 213-1371361 της Δ/νσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 213-1374565 και 213-1374225».      
 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Έντυπο Τεχνικού Διαλόγου99 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL