Συνέχεια ενημέρωσης για τον εντοπισμό Φ/Γ πλοίου με ποσότητα όπλων στην Κρήτη

 

Ολοκληρώθηκε μεσημβρινές ώρες σήμερα, η αποσφράγιση και ο έλεγχος του συνόλου των εμπορευματοκιβωτίων του Φ/Γ “HADDAD 1”. Από την καταμέτρηση που πραγματοποίησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, παρουσία τελωνειακών υπαλλήλων, προέκυψε ότι η τελική συνολική ποσότητα του μεταφερόμενου οπλισμού και πυρομαχικών ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ένα (4.881) όπλα και τετρακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (491.950) σφαίρες.

Επιπρόσθετα, σε επτά (07) εμπορευματοκιβώτια ανευρέθη μεγάλη ποσότητα χαρτοκιβωτίων τσιγάρων, η καταμέτρηση των οποίων συνεχίζεται ενώ αναμένεται και ο έλεγχος των σχετικών φορτωτικών εγγράφων προς διαπίστωση της νομιμότητας μεταφοράς τους.

Παράλληλα, το επταμελές πλήρωμα του πλοίου έχει προσαχθεί, ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL