Συνέχεια ενημέρωσης για τον εντοπισμό Φ/Γ πλοίου με ποσότητα όπλων και τσιγάρων στην Κρήτη

Συνέχεια ενημέρωσης για τον εντοπισμό Φ/Γ πλοίου με ποσότητα όπλων και τσιγάρων στην Κρήτη

 

Συνέχεια ενημέρωσης:

 

 

Αναφορικά με το Φ/Γ ''HADDAD 1'' σημαίας Βολιβίας, στο όποιο ανευρέθησαν μεγάλες ποσότητες όπλων και πυρομαχικών, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και στα υπόλοιπα εμπορευματοκιβώτια όπου διαπιστώθηκε ότι σε έξι (06) από αυτά μεταφέρονταν μεγάλες ποσότητες τσιγάρων διαφόρων επωνυμιών και συγκεκριμένα, τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξι (4.936) χαρτοκιβώτια, τα οποία περιείχαν σαράντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσια (49.347.800) τσιγάρα.

 

Σημειώνεται ότι ικανός αριθμός χαρτοκιβωτίων περιείχε κυτία τσιγάρων διαφορετικών εταιριών από τις αναγραφόμενες εξωτερικώς των κιβωτίων.

 

Πλοίο καθώς και όλα τα εμπορευματοκιβώτια παραμένουν κατασχεμένα στη Λιμενική Αρχή Ηρακλείου.

 

 


Wildcard SSL