Επαναληπτική δημόσια διαβούλευση

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ανακοινώνεται ότι τίθενται σε επαναληπτική δημόσια διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια δύο (02) βυτιοφόρων οχημάτων και δύο (02) οχημάτων μεταφοράς υλικών, για την κάλυψη αναγκών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, μέχρι και την Παρασκευή 25-09-2015.

Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων παρακαλούμε να αποστέλλονται συμπληρώνοντας κατάλληλα  το Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipea.d@yna.gov.gr  καθώς και στο Fax 213-1371361 της Δ/νσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 213-1374565 και 213-1374225

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL