Παράταση Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

 Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι η επαναληπτική δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια δύο (02) βυτιοφόρων οχημάτων και δύο (02) οχημάτων μεταφοράς υλικών, για την κάλυψη αναγκών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, παρατείνεται μέχρι και την Τετάρτη 30-09-2015.

Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων παρακαλούμε να αποστέλλονται συμπληρώνοντας κατάλληλα το Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipea.d@yna.gov.gr καθώς και στο Fax 213-1371361 της Δ/νσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 213-1374565 και 213-1374225

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL