Παράταση διενέργειας ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια “Αναβάθμιση θερμικών καμερών ΠΑΘ/ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.”

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι η διαδικασία διενέργειας ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια “Αναβάθμιση Θερμικών Καμερών ΠΑΘ/ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.”, προϋπολογισμού 2.500.000,00€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.), παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη 05-11-2015.
     
      Διευκρινίζεται ότι, ο τεχνικός διάλογος διενεργείται ανοικτά και δημόσια με στόχο την ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί των τεχνολογικών εξελίξεων σε εξοπλισμό, επιχειρησιακά μέσα και συστήματα, καθώς και τη συλλογή πληροφοριών επί ζητημάτων που κρίνονται ουσιώδη για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποτυπωθεί στο Έντυπο Τεχνικού Διαλόγου αρχικές επιχειρησιακές – τεχνικές απαιτήσεις της επικείμενης προμήθειας, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Τεχνικού Διαλόγου. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι, όλες οι προτάσεις - παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του Τεχνικού Διαλόγου, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά την εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών, με γνώμονα την βέλτιστη ικανοποίηση των επιχειρησιακών απαιτήσεων αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής.  
      
         Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων παρακαλούμε να αποστέλλονται συμπληρώνοντας κατάλληλα το Έντυπο Τεχνικού Διαλόγου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipea.d@yna.gov.gr καθώς και στο Fax 213-1371361 της Δ/νσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 213-1374565 και 213-1374225.

Διενέργεια τεχνικού διαλόγου: http://www.hcg.gr/node/11174

 

 

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL