ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΚΟΪΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 08-09-2015 και ώρα 01:00 σε γενόμενο έλεγχο εντός του ΦΔΧ ψυγείου με αρ. κυκλοφορίας ΝΧΥ 2802 διαπιστώθηκε ότι εμπορεύθηκε - διακίνησε προς την εταιρεία εμπορίας ιχθύων ΄΄ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ΄΄ τριάντα δύο (32) κιλά ιχθύες του είδους ΄΄merluccius merluccius΄΄ (βακαλάος) μικρού μεγέθους, διαστάσεων 16-18 εκατοστών (κάτω του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους των 20 εκατοστών όπως αυτά ορίζονται από το παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1967/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006)

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL