ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - Κ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
"ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΑΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ "ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ" Ν.Π. 499"
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΠΑΤΡΩΝ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 12-10-2015 και ώρα 10:10 σε έλεγχο που διενεργήθηκε από στελέχη του Κ.Λ. Πατρών σε παραστατικά εμπορίας και διακίνσης αλιευμάτων, τα οποία είχε στην κατοχή του ο αλιέας ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ Γεώργιος, διαπιστώθηκε ότι προέβη στη διακίνηση αλιευμάτων, εκδίδοντας τα αρ. 306/27-09-2015, 307/27-09-2015, 308/27-09-2015, 309/29-09-2015 και 310/30-09-2015Δελτία Αποστολής χωρίς να αναγράφεται επ' αυτών η ζώνη αλίευσης των προαναφερόμενων αλιευμάτων.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL