Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου

    Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών  για την “Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενης υποδομής AIS”, προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)   

    Ο τεχνικός διάλογος διενεργείται ανοικτά και δημόσια με στόχο την ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί των τεχνολογικών εξελίξεων σε εξοπλισμό και συστήματα, καθώς και τη συλλογή πληροφοριών επί ζητημάτων που κρίνονται ουσιώδη για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποτυπωθεί στο Έντυπο Τεχνικού Διαλόγου αρχικές επιχειρησιακές – τεχνικές απαιτήσεις της επικείμενης προμήθειας, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Τεχνικού Διαλόγου. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι, όλες οι προτάσεις - παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του Τεχνικού Διαλόγου, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά την εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών, με γνώμονα την βέλτιστη ικανοποίηση των τεχνικών - επιχειρησιακών απαιτήσεων που έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής.

     
    Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να αποστείλουν συμπληρωμένο το  έντυπο Τεχνικού Διαλόγου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipea.d@yna.gov.gr καθώς και στο Fax 213-1371361 της Δ/νσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 213-1374565 και 213-1374225.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Έντυπο Τεχνικού Διαλόγου83.5 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL