ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ-Κ.Λ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΛΑΜΠΡΟΥ Αχιλλέα του Νικολάου
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 11-12-2015 και ώρα 04:45,σε  γενόμενο έλεγχο στην αίθουσα δημοπρασιών της ιχθυόσκαλας Χαλκίδας,διέθετε προς πώληση έμπροσθέν του καταστήματος του 21 κιλά αλιεύματα του είδους Τσιπούρα  υπολειπομένων διαστάσεων (18-19 εκατοστά).Αλιεύματα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν, σύμφωνα με Εκθεση Εξέτασης Αλιευμάτων,της Δ/νσης της Κτην/κής Π.Ε. Ευβοίας).

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL