Δημοσίευση Τροποποιητικών Δηλώσεων Τακτικής Δρομολόγησης 2016-2017

Τροποποιητικές Δηλώσεις Τακτικής Δρομολόγησης Ακτοπλοϊκών Πλοίων που κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη Δρομολογιακή Περίοδο 1-11-2016 έως 31-10-2017 σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του ν. 2932/01 όπως ισχύει

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:

Tags:


Wildcard SSL