ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/Α΄ Λ/Τ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Κων/νος του Προδρόμου
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 09-02-2016 και ώρα 01:30 σε γενόμενο έλεγχο κατά την διάρκεια εκφόρτωσης του ΦΔΧ ψυγείου με αρ. κυκλοφορίας ΝΧΥ 2802 βρέθηκε να έχει διαθέσει αλιεύματα για εμπορία – πώληση με προορισμό την εταιρεία εμπορίας αλιευμάτων “ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΑΕ”, χωρίς να έχει αναγεγραμμένη στο αριθμ.: 11417/08-02-2016 δελτίο αποστολής - τιμολόγιο (για την πώληση αγαθών), την ένδειξη ζώνη αλίευσης (FAO).

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL