ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ.ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυοσκαλα Ν. Μηχανιώνας
Περιγραφή Παράβασης: 

Ως εκπρόσωπος του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους “ΝΙΚΟΛΑΟΣ” Λ.Θ.12332, εξέδωσε προς την εταιρεία εμπορίας ιχθύων “ΖΗΣΗΣ Φ. & ΣΙΑ Ε.Ε.” το Νο 12 από 20-11-2015 Τιμολόγιο Αγοράς – Δελτίο Αποστολής, επί του οποίου δεν αναγράφονταν εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4177/13 (ΕτΚ 173 Α΄/ 08-08-2013), η ένδειξη της ζώνης αλίευσης (FAO) των διακινούμενων αλιευμάτων.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL