Κατάσχεση οστράκων ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση στην Αλεξανδρούπολη και συλλήψεις ημεδαπών

Κατάσχεση οστράκων ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση στην Αλεξανδρούπολη και συλλήψεις ημεδαπών
 
Χίλια ενενήντα τέσσερα (1.094) κιλά όστρακα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και υπολειπομένων διαστάσεων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, πρωινές ώρες σήμερα, από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, ενώ συνελήφθη 49χρονος ημεδαπός για κατοχή και μεταφορά με σκοπό την πώληση – εμπορία της ανωτέρω ποσότητας οστράκων.
Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, σε έλεγχο που διενεργήθηκε επί της επαρχιακής οδού Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής με τη συνδρομή στελεχών της Ειδικής Ομάδας Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Ν. Ροδόπης, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε Ε.Ι.Χ. όχημα με οδηγό και ιδιοκτήτη τον ανωτέρω 49χρονο, το οποίο μετέφερε πενήντα τρεις (53) σάκους με όστρακα συνολικού βάρους χιλίων ενενήντα τεσσάρων (1.094) κιλών.
Στη συνέχεια, το ανωτέρω Ε.Ι.Χ. όχημα οδηγήθηκε στην ιχθυόσκαλα Αλεξανδρούπολης για περαιτέρω έλεγχο, όπου διαπιστώθηκε ότι μετέφερε – διακινούσε την ανωτέρω ποσότητα οστράκων του είδους ''αχιβάδα'' (Ruditapes decussatus), υπολειπομένων διαστάσεων, με σκοπό την πώληση – εμπορία. 
Επιπρόσθετα, το σύνολο των αλιευμάτων δεν συνοδευόταν από τα προβλεπόμενα έγγραφα αναφορικά με την προέλευσή του, δεν υπήρχε η προβλεπόμενη επισήμανση σε αυτά, ενώ το όχημα με το οποίο μεταφέρονταν δεν ήταν κατάλληλο για τη μεταφορά οστρακοειδών. Τέλος, τα ως άνω αλιεύματα κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με βεβαίωση του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου 
Από την οικεία Λιμενική Αρχή, που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκε το Ε.Ι.Χ. όχημα καθώς και η ανωτέρω ποσότητα οστράκων, η οποία πρόκειται να καταστραφεί.
 
Επιπροσθέτως, χίλια διακόσια τριάντα έξι (1.236) κιλά όστρακα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και υπολειπομένων διαστάσεων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, πρωινές ώρες σήμερα, από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, ενώ συνελήφθησαν δύο (02)  ημεδαποί ένας 28χρονος και 29χρονος, για κατοχή και μεταφορά με σκοπό την πώληση – εμπορία της ανωτέρω ποσότητας οστράκων.
Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, σε έλεγχο που διενεργήθηκε επί της Εγνατίας οδού, πλησίον  Αλεξανδρούπολης, με τη συνδρομή στελεχών της Ειδικής Ομάδας Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Ν. Ροδόπης, εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν δύο (02) Ε.Ι.Χ. οχήματα εκ των οποίων το πρώτο όχημα με οδηγό και ιδιοκτήτη τον ανωτέρω 28χρονο μετέφερε τριάντα τρεις (33) σάκους με όστρακα συνολικού βάρους εξακοσίων πενήντα πέντε (655) κιλών και το δεύτερο όχημα με οδηγό και ιδιοκτήτη τον ανωτέρω 29χρονο μετέφερε είκοσι εννέα (29) σάκους με όστρακα συνολικού βάρους πεντακοσίων ογδόντα ένα (581) κιλών. 
Στη συνέχεια, το ανωτέρω Ε.Ι.Χ. όχημα οδηγήθηκε στην ιχθυόσκαλα Αλεξανδρούπολης για περαιτέρω έλεγχο, όπου διαπιστώθηκε ότι μετέφερε – διακινούσε την ανωτέρω ποσότητα , υπολειπομένων διαστάσεων, με σκοπό την πώληση – εμπορία. 
Επιπρόσθετα, το σύνολο των οστράκων του είδους ''αχιβάδα'' (Ruditapes decussatus)δεν συνοδευόταν από τα προβλεπόμενα έγγραφα αναφορικά με την προέλευσή τους, δεν υπήρχε η προβλεπόμενη επισήμανση σε αυτά, ενώ τα οχήματα με το οποία μεταφέρονταν δεν ήταν κατάλληλα για τη μεταφορά οστρακοειδών. Τέλος, τα ως άνω αλιεύματα κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με βεβαίωση του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου 
Από την οικεία Λιμενική Αρχή, που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν τα ανωτέρω Ε.Ι.Χ. οχήματα καθώς και οι ανωτέρω ποσότητες οστράκων, οι οποίες πρόκειται να καταστραφούν.
Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό στο www.hcg.gr.
 
 
 

Wildcard SSL