Συνέχεια ενημέρωσης για τον έλεγχο φορτίου και συνοδευτικών εγγράφων Φ/Γ πλοίου Σημαίας Τόγκο

 
Συνέχεια ενημέρωσης για τον έλεγχο φορτίου και συνοδευτικών εγγράφων  Φ/Γ πλοίου Σημαίας Τόγκο
 
Συνέχεια ενημέρωσης:
 
   Κατόπιν σχετικής διαταγής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, πραγματοποιήθηκε την 01-03-2016 δέσμευση των εμπορευματοκιβωτίων και του περιεχομένου αυτών, τα οποία αποτελούν φορτίο του εν θέματι πλοίου.
   Συγκεκριμένα στα εν λόγω εμπορευματοκιβώτια ανευρέθησαν, στο μεν πρώτο έξι χιλιάδες τετρακόσιες (6.400) κοντόκανες καραμπίνες ενώ στο δε δεύτερο μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών υλών και συναφών υλικών.
   Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο έρευνας για εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών, διενεργήθηκε έλεγχος στο σύνολο των χώρων του πλοίου, στους χώρους ενδιαίτησης του οποίου συνέδραμε αστυνομικός σκύλος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και έλεγχος υφάλων, ενώ πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος στο περιεχόμενο των λοιπών τεσσάρων (4) εμπορευματοκιβωτίων με τη συνδρομή πυροτεχνουργού ΕΛ.ΑΣ.,  με αρνητικά αποτελέσματα.
   Το εν λόγω πλοίο παραμένει στο λιμένα Σούδας Χανίων, ενώ τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο Δελτίο Τύπου.
Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL