Διμερής συνάντηση κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με Πρέσβη Oυκρανίας κ. Volodymyr Shkurov

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θ. Δρίτσας συναντήθηκε την Παρασκευή 04/03/2016, στο Υπουργείο, με τον Πρέσβη της Ουκρανίας κ. Volodymyr Shkurov κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας της Ουκρανικής πλευράς. Σκοπός της συνάντησης ήταν περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών επί θεμάτων αμοιβαίου ναυτιλιακού ενδιαφέροντος και η διαμόρφωση ενός «οδικού χάρτη» περαιτέρω ενεργειών.

 

Στο πλαίσιο της διμερούς συνάντησης συμφωνήθηκε η αναβάθμιση της συνεργασίας στο ναυτιλιακό τομέα στη βάση συγκεκριμένων προτεραιοτήτων και χρονοδιαγράμματος εργασιών. Προς τούτο αποφασίσθηκε η πραγματοποίηση τεχνικής συνάντησης εμπειρογνωμόνων των δύο χωρών, κατά την διάρκεια του Β’ τριμήνου τ.ε. προκειμένου συζητηθούν μεταξύ άλλων ζητήματα θαλάσσιων διασυνδέσεων μεταξύ λιμένων των δύο χωρών, λιμενικής ανάπτυξης, και σύνδεσης με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΔΜ).

 

Τέλος, υπογραμμίσθηκε η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης των δεσμών συνεργασίας των δυο χωρών στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και στο πλαίσιο του «Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου» (ΟΣΕΠ), στον οποίο και οι δύο χώρες είναι μέλη.

Κατηγορία:


Wildcard SSL