ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΛΠ/ΓΡ ΑΛΙΕΙΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Περιγραφή Παράβασης: 

Διότι κατά τη  διενέργεια  ελέγχου απο έλεγκτες της Υπηρεσίας μας στις 12-12-2015 στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου διαπιστώθηκε ότι: προέβη στην έκδοση του αριθ.53/11-12-2015 δελτίου αποστολής στο οποίο δεν αναγράφονταν όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και συγκεκριμένα η επιστημονική ονομασία του αλιε΄θματος, όπως ορίζεται από το άρθρο 58 και 68 του ΚΑΝ.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL