ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΛΠ/ΓΡ ΑΛΙΕΙΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Περιγραφή Παράβασης: 

Διότι κατά τη διενέργεια ελέγχου απο ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 12-12-2015 στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου διαπιστώθηκε ότι: προέβη στην έκδοση του αριθ. 70/11-12-2015 δελτίου αποστολής στο οποίο δεν αναγραφόνταν όσα προβλέπονται απο τις κείμενες διατάξεις και συγκεκριμένα η επιστημονική ονομασία του αλιεύματος όπως ορίζεται απο το άρθρο  58 και 68 του ΚΑΝ

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL