Χρηματοδότηση Δράσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω της Επείγουσας Συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Την Τρίτη 22/03/2015 υπεγράφησαν από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου για λογαριασμό του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δύο Συμφωνίες Χρηματοδότησης (Grant Agreement) με τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME) στο πλαίσιο της Επείγουσας Συνδρομής (Emergency Assistance) έτους 2015 του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Internal Security Fund).

Η Χρηματοδότηση ανέρχεται συνολικά στα 3,996 εκατ. € και πρόκειται να καλύψει :
α) Οδοιπορικά έξοδα ύψους 1,101 εκατ. € για την ενίσχυση των Λιμενικών Αρχών του Ανατολικού Αιγαίου σε ανθρώπινο δυναμικό μέσω αποστολών και μεταθέσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ από 01/01/2016 έως 30/06/2016 προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις αυξημένες αφίξεις προσφύγων και μεταναστών στα ανατολικά θαλάσσια σύνορα της χώρας μας.
β) Προμήθειες συνολικής αξίας 2,895 εκατ. € με σκοπό την αναβάθμιση της ικανότητας των επιχειρησιακών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ για την προστασία των θαλασσίων συνόρων και την παροχή αποτελεσματικότερων υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών, που επιχειρούν καθημερινά με κίνδυνο τη ζωή τους, να διασχίσουν τα Ανατολικά θαλάσσια Σύνορα της Χώρας μας. Αναλυτικότερα η συμφωνία περιλαμβάνει :
- τη συντήρηση και την προμήθεια ανταλλακτικών για τα πλωτά επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ετοιμότητα τους,
- την προμήθεια 280 αναδιπλούμενων σχεδίων για την ταχύτερη και ασφαλέστερη διάσωση ναυαγών,
- την αναβάθμιση των συστημάτων του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) για την ενίσχυση των δυνατοτήτων του στην αντιμετώπιση πολλαπλών περιστατικών ταυτοχρόνως καθώς και
- την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού εξοπλισμού για την περίθαλψη των ναυαγών και την προστασία των πληρωμάτων.

Ύψιστη προτεραιότητα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αποτελεί η πλήρης αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού μέσου προκειμένου να εκπληρώνει στο έπακρο την πολιτειακή αποστολή του και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα στα καθήκοντά του για την επιτήρηση και φύλαξη των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων της Ευρ. Ένωσης.

 

                                             
Funded by the Internal Security Fund of the European Union
 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL