Πράξη επιβολής προστίμου - Λ/Χ ΝΑΞΟΥ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΚΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τόπος παράβασης: 
ΘΕΣΗ ΄΄ ΜΙΚΡΑ ΄΄ ΒΔ Ν.ΝΑΞΟΥ
Περιγραφή Παράβασης: 

Σε γινόμενη περιπολία Οργάνων Υπηρεσίας μας την 11-02-2016 με υπηρεσιακό όχημα υπ΄αριθμ.κυκλ.ΖΚΖ 6871,εντοπίστηκε σε παρακείμενο όρμο ΒΔ της Νήσου Νάξου στη θέση ΄΄ ΜΙΚΡΑ ΄΄ το υπ΄αριθμ.κυκλ.Ι/Χ-Φ/Γ, όχημαΕΜΚ 8781, ιδιοκτησίας ΚΕΡΡΑ Δημητρίου του Θεοδοσίου, με οδηγό τον HOXHAJ VENDIM του RESMI καιτης SADIE, αριθμ.διαβ.BR9076648, το οποίο ήταν φορτωμένο με τα κάτωθι αλιεύματα: δεκαοκτώ (18) στείρες, είκοσι τριών (23) κιλών, εννέα (09) ροφούς, είκοσι πέντε (25) κιλών και οκτώ (08) σαργούς, τεσσάρων (04) κιλών κατά τον έλεγχο του ανωτέρω οχήματος διαπιστώθηκε η διακίνηση των αναφερόμενων αλιευμάτων άνευσυνοδευτικών εγγράφων, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα την κατάσχεση των ιχθύων από Όργανα Υπηρεσίας μας.   

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
3 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL