Πίνακας υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2015 που παρουσιάσθηκαν, υψομετρήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Υψομέτρησης & διαπιστώθηκε ότι διαθέτουν το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος - Ανακοίνωση Πρoγράμματος Ιατρικών Εξετάσεων & παραπομπής στην ΑΝΥΕ

1. Ανακοινώνεται ότι ο Πίνακας υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών - γυναικών) έτους 2015, οι οποίοι παρουσιάσθηκαν και υψομετρήθηκαν ενώπιον της  αρμόδιας Επιτροπής Υψομέτρησης και διαπιστώθηκε ότι διαθέτουν το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη του διαγωνισμού, αναρτήθηκε την 31-3-2016, ημέρα Πέμπτη στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2.

2. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον εν λόγω Πίνακα, συνεχίζουν στην επόμενη διαδικασία των Ιατρικών εξετάσεων και παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε., που θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ημερομηνία

Ημέρα

Ώρα

Τόπος Εξέτασης

Επώνυμο υποψηφίων

04-04-2016

Δευτέρα

08:30

ΣΧΟΛΗ Λ/Φ

από ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Β. έως και ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.  (άνδρες)

04-04-2016

Δευτέρα

12:00

ΣΧΟΛΗ Λ/Φ

ΒΟΓΙΑΤΖΗ Μ.και ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ Στ. (γυναίκες)

05-04-2016

Τρίτη

08:30

ΣΧΟΛΗ Λ/Φ

από ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Ν.  έως και ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι.    (άνδρες)

06-04-2016

Τετάρτη

08:30

ΣΧΟΛΗ Λ/Φ

από ΜΟΥΣΙΑΡΗΣ Α.  έως και ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ Ε.  (άνδρες)

07-04-2016

Πέμπτη

08:30

ΣΧΟΛΗ Λ/Φ

από ΣΟΦΙΟΣ Β.  έως και ΨΥΧΑΡΗΣ Α.    (άνδρες)

 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ Α.Ν.Υ.Ε.
 

Ημερομηνία

Ημέρα

Ώρα

Τόπος Εξέτασης

Επώνυμο υποψηφίων

05-04-2016

Τρίτη

08:30

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

από ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Β. έως και ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.  (άνδρες)

05-04-2016

Τρίτη

08:30

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΟΓΙΑΤΖΗ Μ.και ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ Στ. (γυναίκες)

06-04-2016

Τετάρτη

08:30

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

από ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Ν.  έως και ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι.    (άνδρες)

07-04-2016

Πέμπτη

08:30

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

από ΜΟΥΣΙΑΡΗΣ Α.  έως και ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ Ε.  (άνδρες)

08-04-2016

Παρασκευή

08:30

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

από ΣΟΦΙΟΣ Β.  έως και ΨΥΧΑΡΗΣ Α.    (άνδρες)

 

3. Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαπιστώθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Υψομέτρησης ότι δεν διαθέτουν το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος, ή που δεν παρουσιάσθηκαν ή δεν συμμετείχαν στη διαδικασία της υψομέτρησης, σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη του διαγωνισμού, αποκλείονται του διαγωνισμού.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Όλοι οι υποψήφιοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατά την παρουσίασή τους για Ιατρικές εξετάσεις καθώς και κατά την ενώπιον της ΑΝΥΕ παραπομπή τους, να έχουν μαζί τους:
(1) Όλες τις ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις νόμιμα επικυρωμένες (φωτογραφία υποψηφίου – ημερομηνία – σφραγίδα ιατρού).: 

α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες και γενική ούρων με Γνωμάτευση Ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με Γνωμάτευση Ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με Γνωμάτευση Ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.I.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας) όπου να αναφέρεται ότι ο υποψήφιος  δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.

(2) Τα γυαλιά οράσεώς τους (εφόσον φέρουν).

(3) α. Το Δελτίο Ταυτότητάς τους  και
     β. Το Δελτίο Συμμετοχής τους.

Διευθύνσεις:

1. Σχολή Λιμενοφυλάκων: Τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

2. Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά: Ακτή Μουτσοπούλου 66-68, ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL