ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ.Θ./ Α΄ Λ/Τ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΒΕΚΡΗΣ Νικόλαος του Παντελή.
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 16-02-2016 και ώρα 00:25 σε γενόμενο έλεγχο κατά την διάρκεια εκφόρτωσης του ΦΔΧ ψυγείου με αρ.κυκλοφορίας ΕΚΑ 6908 βρέθηκε να έχει διακινήσει αλιεύματα για εμπορία – πώληση, χωρίς να έχει αναγεγραμμένη στο αριθμ.: 06/14-02-2016 δελτίο αποστολής (μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων), την ένδειξη ζώνη αλίευσης (FAO).

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL