ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ.Θ./ Α΄ Λ/Τ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ Αναστάσιος του Γεωργίου
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Σε γενόμενο έλεγχο την 22-03-2016 και ώρα 22:30, βρέθηκε να έχει διακινήσει αλιεύματα για εμπορία – πώληση προς τον ιχθυέμπορο ΜΑΥΡΙΔΗ Ευθύμιο, χωρίς να έχει αναγεγραμμένη στο αριθμ.: 98/22-03-2016 συνοδευτικό διακίνησης αποθεμάτων (δελτίο αποστολής), την ένδειξη ζώνη αλίευσης (FAO).

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL