ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ.Θ./ Α΄ Λ/Τ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΜΑΣΟΥΡΑΣ Αχιλλέας του Χρήστου
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 22-03-2016 και ώρα 23:45 σε γενόμενο έλεγχο κατά την διάρκεια εκφόρτωσης του ΦΔΧ ψυγείου με αρ. κυκλοφορίας ΕΚΕ 3152 βρέθηκε να έχει διακινήσει αλιεύματα για εμπορία – πώληση προς την εταιρεία εμπορίας αλιευμάτων “ΑΦΟΙ ΝΤΑΟΥΛΤΖΗ ΟΕ”, χωρίς να έχει αναγεγραμμένη στο αριθμ.: 995/22-03-2016 δελτίο αποστολής- τιμολόγιο, την ένδειξη ζώνη αλίευσης (FAO).

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL