ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ.ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΠΕΪΔΗ Χρήστο του Ιωάννη
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυοσκαλα Ν. Μηχανιώνας
Περιγραφή Παράβασης: 

Στις 12-03-2016 και ώρα 01:50 σε γενόμενο έλεγχο από στελέχη Υπηρεσίας μας, στην Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε προς την εταιρεία ΑΦΟΙ ΝΤΑΟΥΤΣΟΙ Ο.Ε. με Α.Φ.Μ.: 084180315 της Δ.Ο.Υ.: Καλαμαριάς το αριθ. 104/12-03-2016 δελτίο αποστολής, επί του οποίου δεν αναγράφονταν εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4177/13 (ΕτΚ 173 Α΄/ 08-08-2013), η ένδειξη της ζώνης αλίευσης (FAO) των διακινούμενων αλιευμάτων.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL