ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ.ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΚΟΥΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 12-03-2016 και περί ώρα 02:00, στην Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε προς την εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Με Α.Φ.Μ.: 998332783 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς το Νο 189/11-03-2016 δελτίο αποστολής, επί του οποίου δεν αναγράφονταν εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4177/13 (ΕτΚ 173 Α΄/ 08-08-2013), η ένδειξη της ζώνης αλίευσης (FAO) των διακινούμενων αλιευμάτων.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL