ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ.ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΖΗΣΗΣ Φ & ΣΙΑ ΕΕ
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας
Περιγραφή Παράβασης: 

Διαπιστώθηκε ότι βάση του αριθ. 3326/23-02-2016 δελτίου αποστολής διέθεσε προς εμπορία δωδεκάμισι (12,5) κιλά θαλάσσιων οργανισμών, με την επιστημονική ονομασία Mullus spp. ( Mullus Barbatous), κοινή ονομασία Κουτσομούρα, τα οποία ήταν μικρότερα του κανονικού μεγέθους, και συγκεκριμένα, μετρήθηκαν και βρέθηκαν να είναι μήκους δέκα (10) εκατοστών με ελάχιστο επιτρεπόμενο τα έντεκα (11) εκατοστά, σύμφωνα με το άρθρο 15 και παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL