ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΛΙΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Κατά τη διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας την 09/04/2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 05:00 στην Ιχθυόσκαλα Χαλκίδας διαπιστώθηκε ότι: "προέβη στην παραλαβή των αλιευμάτων που αναγράφονται στο υπ'αριθμ. 24/08-04-2016 Δελτίο Αποστολής του Α/Κ σκάφους "ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ" Ν.Β. 704, ιδιοκτησίας ΒΑΣΙΛΑ Γεωργίου, χωρίς να αναφέρεται η ζώνη αλίευσης (FAO)".

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL