Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, τριών (03) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Την πλήρωση, με επιλογή, τριών (03) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών
ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής :
α) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά :
- Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.
- Μία (01) θέση του κλάδου Πρυμνοδετών.

β) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης :
-Μία (01) θέση του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων.

Κατηγορία:


Wildcard SSL