Υπογραφή Σύμβασης με εταιρεία ΑΡΙΕΞΠΟ για τη Συντήρηση κύριων μηχανών ΠΑΘ/ΛΣ 070, προμήθεια υλικών –ανταλλακτικών κύριων μηχανών πλωτών μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και προμήθεια και εγκατάσταση 10 κυρίων μηχανών πλωτών περιπολικών σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 Υπογραφή Σύμβασης με εταιρεία ΑΡΙΕΞΠΟ για τη Συντήρηση επιπέδου W5 κύριων μηχανών ΠΑΘ/ΛΣ 070 και «προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών κύριων μηχανών πλωτών μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και προμήθεια και εγκατάσταση 10 κυρίων μηχανών πλωτών περιπολικών σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»
 
Υπεγράφησαν σήμερα οι συμβάσεις μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την Ελληνική Εταιρεία  με την επωνυμία «ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για τη Συντήρηση επιπέδου W5 κύριων μηχανών ΠΑΘ/Λ.Σ. 070 και «προμήθεια υλικών –ανταλλακτικών κύριων μηχανών πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και προμήθεια και εγκατάσταση 10 κυρίων μηχανών πλωτών περιπολικών σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», προϋπολογισθείσας αξίας 545.000,00€  και 1.818.347,50€ αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση των δημόσιων τακτικών διαγωνισμών ανοικτής διαδικασίας και διεθνούς συμμετοχής που διενεργήθηκαν τον Απρίλιο (11-4-2016 και 15-4-2016), στο πλαίσιο χρηματοδότησης από τη δράση Επείγουσα Συνδρομή (EMERGENCY ASSISTANCE) 2015 του «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας»  και του Προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 του Πράσινου Ταμείου/ λογαριασμός «Γαλάζιο Ταμείο». 
Οι συγκεκριμένες προμήθειες χρηματοδοτούνται κατά ποσοστό 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  και κατά 100% από το Πράσινο Ταμείο/ λογαριασμός «Γαλάζιο Ταμείο», χωρίς να επιβαρύνεται ο Τακτικός Προϋπολογισμός του ΥΝΑΝΠ, ενώ οι συμβάσεις που υπογράφηκαν αφορούν στο συνολικό ποσό των 544.600,00€ και 1.790.348,72€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ) αντίστοιχα. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικά έργα, από οικονομική άποψη, λόγω του υψηλού προϋπολογισμού αυτών, όσο και από επιχειρησιακή άποψη, καθώς θα προσδώσουν σημαντικά οφέλη στην επιχειρησιακή ικανότητα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, αφού αναβαθμίζουν και ενεργοποιούν το στόλο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
Πιο συγκεκριμένα, οι προμήθειες αφορούν, σε εργασίες συντήρησης επιπέδου W5 που θα γίνουν στις 4 κύριες μηχανές του ΠΑΘ/Λ.Σ. 070, ηλεκτρονικά χειριστήρια και ηλεκτρονικές πλακέτες συστημάτων παρακολούθησης –λειτουργίας καθώς και ανταλλακτικά κύριων μηχανών των περιπολικών σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, όπως και 10  κύριων μηχανών που θα αντικαταστήσουν υφιστάμενους κινητήρες σε σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τύπου LAMBRO 57 PB CLASSIII που επιχειρούν κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θοδωρής Δρίτσας χαιρέτησε την προσπάθεια των στελεχών και υπηρεσιών του Υπουργείου για την άμεση, διαφανή και αποτελεσματική ολοκλήρωση των διαγωνισμών αυτών που όπως τόνισε, δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και επεσήμανε  στον Πρόεδρο της εταιρείας ΑΡΙΕΞΠΟ, την ανάγκη για την ταχύτερη ολοκλήρωση των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του στόλου του ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ και θα ισχυροποιήσει περαιτέρω τη διεθνώς αναγνωρισμένη προσφορά του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. 
Στην υπογραφή των συμβάσεων παρέστησαν επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Ιωάννης Θεοτοκάς, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστος Λαμπρίδης, ο Αρχηγός  Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. Ράπτης Σταμάτιος, ο Α΄ Υπαρχηγός Αντιναύαρχος Λ.Σ. Κλιάρης Θεόδωρος, ο Β΄ Υπαρχηγός Αντιναύαρχος Λ.Σ. Μπαρκάτσας Γεώργιος, ο Διευθυντής του Γραφείου Υπουργού Οδυσσέας Καμπόλης, ο Διευθυντής της ΔΙ.Π.Ε.Α. Πλοίαρχος Λ.Σ. Προκόπης Παναγιώτης, και ο Διευθυντής της Δ.Ε.Μ, Πλοίαρχος Λ.Σ Πανταζόγλου Αριστείδης.
Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL