ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
BAΣΤΕΑΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Στις 18-06-2016 και περί ώρα 01:55΄κατά την διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στην Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε προς τον ΦΑΛΚΟ Κων/νο με Α.Φ.Μ.: 053774873 της Δ.Ο.Υ.: Καλαμαριάς το Νο 62/17-06-2016 συνοδευτικό διακίνησης αποθεμάτων (δελτίο αποστολής), επί του οποίου δεν αναγράφονταν, εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4177/13, η ένδειξη της ζώνης αλίευσης (FAO) των διακινούμενων αλιευμάτων.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL