ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
΄΄IONION FISE ΓΚΟΥΜΑΣ Α. - ΓΚΟΥΜΑΣ Π. Ο.Ε.΄΄
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Στις 27-05-2016 και περί ώρα 02:40΄ κατά την διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στην Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε προς τον ΦΕΓΓΟΜΥΤΙΔΗ Χρήστο με Α.Φ.Μ.: 078900770 της Δ.Ο.Υ.: Νέας Ιωνίας το Νο 2025/26-05-2016 δελτίο αποστολής- τιμολόγιο, επί του οποίου δεν αναγράφονταν, εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4177/13, η ένδειξη της ζώνης αλίευσης (FAO) των διακινούμενων αλιευμάτων.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL