ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΤΘΑΙΟ- ΠΑΓΩΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟ- ΠΑΓΩΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Στις 30-06-2016 και περί ώρα 02:10΄ κατά την διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στην Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε προς την εταιρεία ΄΄ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄ με Α.Φ.Μ.: 999923114 της Δ.Ο.Υ.: Καλαμαριάς το Νο 53/29-06-2016 συνοδευτικό διακίνησης αποθεμάτων (δελτίο αποστολής), επί του οποίου δεν αναγράφονταν, εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4177/13, η ένδειξη της ζώνης αλίευσης (FAO) των διακινούμενων αλιευμάτων.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL