ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
΄΄Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ – Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α.Ε. ΄΄(MED FRIGO S.A.)
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Στις 18-06-2016 και περί ώρα 01:10΄ κατά την διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στην Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε προς την εταιρεία ΄΄ΑΡΩΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΠΕ΄΄ με Α.Φ.Μ.: 800433170 της Δ.Ο.Υ.: Ε΄ ΠΕΙΡΑΙΑ το αριθ. Β-006472/ 17-06-2016 δελτίο αποστολής, επί του οποίου δεν αναγράφονταν, εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4177/13, η ένδειξη της ζώνης αλίευσης (FAO) των διακινούμενων αλιευμάτων.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
2 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL