Υποψήφιοι Δόκιμοι Λιμενοφύλακες έτους 2015, συμμετέχοντες σε εκτέλεση απόφασης του Α.Σ.Ε.Π.-Αποτελέσματα Διαδικασιών

1. Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 590/30-6-2016 Απόφαση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού/ Τμήμα Α’ έγιναν δεκτές συνολικά εννέα (09) ενστάσεις υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2015, κατηγορίας Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες).

2. Σύμφωνα με το από 05-7-2016 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής-Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης & Κατάταξης υποψηφίων δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών- γυναικών) έτους 2015, οι εν λόγω υποψήφιοι μοριοδοτήθηκαν ως ακολούθως:

A/A

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΑΠΟΛ. ΛΥΚ.

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΘΑΛ. ΥΠ.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓ.

ΧΕΙΡ. ΣΚΑΦ.

ΕΥΕΡΓ. ΔΙΑΤ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1.

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ

3.815

250

0

70

0

 

4.135

2.

ΔΟΥΒΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5.950

350

0

0

0

 

6.300

3.

ΚΑΡΓΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΙΤΟΣ

4.095

250

0

70

100

 

4.515

4.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

4.970

250

0

70

0

 

5.290

5.

ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3.955

250

0

70

100

 

4.375

6.

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΣΜΑΣ

5.145

250

0

0

0

Π

5.395

7.

ΜΑΡΙΓΛΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

5.600

250

0

0

100

 

5.950

8.

ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5.460

250

0

0

0

 

5.710

9.

ΦΑΝΕΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4.760

300

0

0

0

 

5.060

 
3. Εκ των ως άνω υποψηφίων, στο σύνολο των διαδικασιών Υψομέτρησης, Ιατρικών Εξετάσεων-Παραπομπής στην ΑΝΥΕ, Ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, Αθλητικών δοκιμασιών (Κολύμβηση - Αγωνίσματα), επέτυχαν έξι (06) υποψήφιοι, οι οποίοι και υπεβλήθησαν σε γραπτές εξετάσεις στα προβλεπόμενα μαθήματα. Σύμφωνα με τον οικείο αλφαβητικό Πίνακα Αποτελεσμάτων στη διαδικασία των Γραπτών Εξετάσεων που κατήρτισε η αρμόδια Επιτροπή Εξετάσεων, οι εν λόγω βαθμολογήθηκαν ως ακολούθως:
 

A/A

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤ. ΔΙΚΑΙΟΥ

ΛΕΚΤ. ΔΕΞ. & ΚΑΤΑΝ. ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μ.Ο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΕΥΕΡΓ. ΔΙΑΤ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1.

ΔΟΥΒΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

82

56

138

69

 

6.900

2.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

68

52

120

60

 

6.000

3.

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΣΜΑΣ

72

52

124

62

Π

6.200

4.

ΜΑΡΙΓΛΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

86

64

150

75

 

7.500

5.

ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

78

68

146

73

 

7.300

6.

ΦΑΝΕΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

88

84

172

86

 

8.600

 

4. Ο τελικός Πίνακας Επιτυχόντων και οι τελικοί ανά κατηγορία Πίνακες Επιλαχόντων, μετά την κατάρτισή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, θα αναρτηθούν ομοίως στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, με νεώτερη ανακοίνωσή μας.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL