ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
΄΄ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ΄΄
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Στις 30-06-2016 και περί ώρα 01:50΄ στην Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας κατά την διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε προς την εταιρεία ΄΄ΘΑΛΑΤΤΑ΄΄ Φ. ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με Α.Φ.Μ.: 999150961 της Δ.Ο.Υ.: Καλαμαριάς το αριθ. 1017/29-06-2016 δελτίο αποστολής, επί του οποίου δεν αναγράφονταν, εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4177/13, η ένδειξη της ζώνης αλίευσης (FAO) των διακινούμενων αλιευμάτων.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL