ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
΄΄ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚOYΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ΄΄
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Στις 18-06-2016 και περί ώρα 02:20΄κατά την διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στην Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε προς την εταιρεία ΄΄ΖΗΣΗΣ Φ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.΄΄ με Α.Φ.Μ.: 800461365 της Δ.Ο.Υ.: Καλαμαριάς το αριθ. 3436/17-06-2016 δελτίο αποστολής, επί του οποίου δεν αναγράφονταν, εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4177/13, η ένδειξη της ζώνης αλίευσης (FAO).

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL