ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ.Θ./ Α΄ Λ/Τ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 26-06-2016 και ώρα 00:50 σε γενόμενο έλεγχο στην ράμπα φορτοεκφόρτωσης αλιευμάτων κατά την διάρκεια εκφόρτωσης από το φδχ φυνείο με αρ. κυκλοφορίας ΕΚΒ 4594, διαπιστώθηκε ότι διακίνησε ιχθύες για εμπορία -πώληοη, προς την εταιρεία εμπορίας αλιευμάτων 'ΆΦΟΙ ΝΤΑΟΥΛΤΖΗ ΟΕ", χωρίς ν' αναγράφει στο αριθμ. 6484/23-06-2016 δελτίο αποστολής - τιμολόγιο (για πώληση αγαθών) τα είδη των αλιευμάτων με την ίδια τιμή που περιέχονται στα ιχθυοκιβώτια. Συγκεκριμένα, διακίνησε νια εμπορία - πώληση ιχθύες του είδους κεφάλας συνολικού βάρους εκατόν τριάντα δύο (132) κιλών, ενώ στο προαναφερόμενο δελτίο αποστολής - τιμολόγιο (για πώληση αγαθών) ανέγραφε ιχθύες τους είδους μπαλός συνολικού βάρους εκατόν τριάντα δύο (132) κιλών.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL