Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών ηλεκτρονικού, τακτικού, ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 08/2016 (συστημικός αριθμός -26928,1-)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού, τακτικού, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 08/2016 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (συστημικός αριθμός -26928,1-) για την «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης/ναύλωσης πλοίων ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών σίτισης, διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μεταφοράς μεταναστών», κατά τα οριζόμενα στην από 29-09-2016 και ώρα 07:10 Ανακοίνωση  της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Ειδικότερα ορίζεται ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της εν λόγω διακήρυξης, η 11η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11.00. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 08/2016 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο  (Συστημικός αριθμός 26928,1).

ΣυνημμένοΜέγεθος
Απόφαση Μετάθεσης 769.55 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL