Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας (Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.)»

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης  του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας (Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.)»

Κατηγορία:


Wildcard SSL