Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Ιατρείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

O υπεύθυνος Ιατρός Λ.Σ. εξετάζει καθημερινά και τους ασθενείς δόκιμους Λιμενοφύλακες στη σχολή Λιμενοφυλάκων μέχρι το πέρας της εκπαίδευσης τους.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Ιατρείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Κατηγορία:


Wildcard SSL